×

Virheviesti

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls funktiossa FieldCollectionItemEntity->fetchHostDetails() (rivi 302 tiedostossa /home/sg2287/public_html/sites/all/modules/field_collection/field_collection.entity.inc).
Kulttuuri

Kulttuurimatkailu

Suomen vahvuuksia ovat modernin ja luontoon pohjautuvan kulttuuriperinnön sujuva vastakohtaisuus, idän ja lännen kohtaaminen, teknologia ja suomalaiseen elämäntapaan kuuluvat asiat ja luovuus. Vaikka Suomen matkailullinen mielikuva painottuu edelleen luontoon, kohderyhmämme on vahvasti kulttuurista kiinnostunutta. Haasteena on, että se ei tunne kulttuurista tarjontaamme, eikä siten huomioi Suomea mahdollisena kulttuurimatkansa kohdemaana. Tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan markkinointia sekä kattavaa tarjonnan esittelyä jakelukanavissa. Meillä on mahdollisuus kuitenkin yhdistää matkailupalveluihimme runsaasti kulttuurillisia elementtejä, joita hyödyntämällä kulttuurista kiinnostuneet matkailijat voivat kokea erilaisen, kilpailijamaistamme erottuvan kulttuurielämyksen. Kohderyhmämme modernit humanistit odottavat Suomen kulttuuritarjonnalta erityisesti elämäntapaamme, suomalaisuutta, kulttuuriperintöä ja ruokakulttuuria koskevaa näkemistä ja tekemistä (Visit Finlandin www-sivut)

Ruoka

Ruokamatkailu kasvaa maailmalla. Ruoka on yksi ihmisen perustarpeista ja tärkeä tekijä matkailussa. Kaikki matkailijat syövät, vaikka matkailija ei olisikaan ruokamatkailija. Ruoka on usein toiseksi tärkein asia matkalla, matkailija haluaa nauttia paikallista ruokaa.

Ruokamatkailuksi määritellään vierailut alkutuottajien ja jatkojalostajien luona, ruokafestivaalit, ravintolat sekä kaikki paikat, joiden ensisijainen vetovoimatekijä on ruoka. Myös kohteissa koettavilla elämyksillä on tärkeä merkitys ruokamatkailijalle. Esimerkiksi ruuan valmistaminen luonnon keskellä laavulla on ulkomaalaisille vahva kokemus.

Ruokamatkailussa matkan motiivina ovat kohteen ainutlaatuiset tarjottavat ruoat. Siksi meidän satakuntalaistenkin tulisi miettiä, mitkä ovat meidän alueen omimmat raaka-aineet ja tuotteet?

Ruokamatkailun kehittämisessä on tärkeää laaja yhteistyö paikallistasolla niin alkutuottajien, jatkojalostajien, ravintoloiden, kaupan, matkailupalveluiden ja viranomaistenkin välillä. 

Ruokamatkailun kehittämiseksi on perustettu Satakunnassa ruokamatkailun kehittämisen aluetiimi. Jäsenet edustavat laajasti ruoka-alan eri toimialoja.

Luonto

Monimuotoinen, erilaisia luontotyyppikokonaisuuksia tarjoava luonto on Satakunnan ehdoton vahvuus. Maakunnassa voi harrastaa laajasti erilaisia aktiviteetteja, kuten kalastusta, lintujen tarkkailua, melontaa, retkeilyä. Satakunnassa korostuvat sille omaleimaiset metsät ja suotyypit, harjut ja kankaat, runsaslintuiset järvet, merellisyys sekä lietteet ja dyynialueet. Maakunnassa vesistöjen merkitys korostuu, sillä Satakunnassa löytyy kaikki vesistötyypit. Kansallispuistot ja suojelualueet ovat arvokkaita osia Satakunnan luonnosta. Maakunnassa on vaihtelevia maisemia. Satakunnassa sijaitsee myös hiljaisuuden keitaita ja äänimaisema-alueita, joissa matkailija voi kuunnella suo- ja metsäluonnon, lintuvesien ja rantametsien ääniä. Luontokohteet ovat myös lähellä toisiaan.

Satakunnassa on monia valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti arvokkaita luontomatkailukohteita, joita ollaan nyt tuomassa yhä vahvemmin esiin. Lähde mukaan toimintaan!

 

 

 

 

Hyvinvointi

Hyvinvointimatkailu on uudessa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa 2025 valittu yhdeksi kehitettäväksi kärkiteemaksi. Ihmiset haluavat kuluttavan arkielämän vastapainoksi huolehtia hyvinvoinnistaan, ja siten edistää arjessa jaksamista, myös lomalla ollessaan.

Suomi on maa, jonka tunnetuimpiin vetovoimatekijöihin kuuluvat järvet ja metsät, pohjoinen eksotiikka, sauna ja luonnonrauha. Myös Satakunta on luonnollisen hyvinvoinnin lähde: erityisesti maakunnan eri vesistötyyppien ja luonnon hyvinvointivaikutusten merkitys matkailussa korostuvat.  Hyvinvointiloma Satakunassa tuo esiin maakunnalle autenttisia erityispiirteitä aina, kun se on mahdollista. Turvehoidot, rentoutuminen vesistöjen äärellä ja maakunnan metsäkohteissa, hiljaisuus ja äänimaisema ovat onnistuneen hyvinvointiloman elementtejä Satakunnassa.