Yhteystiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 2
Projektipäällikkö Soile Vahela
soile.vahela@samk.fi
044 710 3990

Green Care -tiedotushanke
Projektipäällikkö Jaana Ruoho
jaana.ruoho@samk.fi
044 710 3825

OF Satakunta – Satakunnan vetovoiman kehittäminen valtakunnallisena
ja kansainvälisenä luontomatkailukohteena, 1.9.2015 – 28.2.2017

Projektipäällikkö Sanna-Mari Renfors
sanna-mari.renfors@samk.fi
044 710 3821