Rannikkoseuduille kohdistuva matkailu nähdään Euroopassa suurimmaksi merelliseksi elinkeinoksi. Matkailualalla juuri rannikkomatkailuun syntyy eniten työpaikkoja. Se työllistää Euroopassa yhteensä 3,2 miljoonaa henkilöä.

Eurooppaan euronsa jättävistä matkailijoista 20 prosenttia vierailee Itämeren alueella. On jopa ennustettu, että ilmaston lämmetessä liikaa Etelä-Euroopan maissa nämä matkailijavirrat kääntyvät yhä enemmän Itämeren suuntaan.

Tämän vuoksi Itämerta kehitetään tällä hetkellä vahvasti yhtenäisenä matkailualueena. Alueen ulkopuolelta tulevan matkailijan ajatellaan siten vierailevan samalla matkallaan monessa Itämeren maassa; näiden tulee olla matkailullisesti kytkettynä toisiinsa viisaasti. Itämeren alueen ponnistusten lisäksi Suomessa on käynnissä Merellinen saaristo-kasvuohjelma.

Satakunta rannikkomaakuntana kuuluu tähän laajaan kokonaisuuteen. Satakunnassakin matkailullinen perusta nojaa merellisyyteen, ja merialue nähdään yhtenä maakunnan matkailun kärkikohteista. Rannikkomatkailun kehittäminen tarjoaa Satakunnalle monia mahdollisuuksia myös matkailun kansainväliseen kasvuun. Ei toki pidä unohtaa, että Selkämeren lisäksi maakunnan lukuisat joet ja järvet ovat Satakunnan matkailun merkittävä resurssi.

Huomionarvoista on se, että Selkämeri on Suomen puhtain merialue ja erottuu Itämerellä muista vastaavista juuri kirkkautensa vuoksi. Tämän lisäksi Satakunnan merialuetta leimaa rikas vedenalainen luonto, majakat ja hylyt sekä kivikkoisuus. Meillä on useita merellisiä matkailupalvelualueita, eksoottisia kohteita ja rikas vedenalainen luonto.

Merellisen matkailun kehitystä Satakunnassa tukee myös vesistöissä toteutettavien elämysaktiviteettien kysynnän kasvu. Kalastustuotteet ja melonta ovat nousseet perinteisen veneilyn rinnalle suosituiksi aktiviteeteiksi.  Lisäksi matkailija saa elämyksiä Satakunnassa veden alla. Kirkasvetisen Selkämeren merenalainen luonto luo ihanteelliset olosuhteet sukellukseen ja snorklaukseen. Selkämeren rannoilla sijaitsee myös kansainvälisesti merkittäviä lintukohteita, jotka houkuttelevat lintumatkailijoita.

Satakunnan rannikolla on kesäaikana tarjolla runsaasti tapahtumia, järjestettyjä merimatkoja ja muita ohjelmapalveluita. Näiden toteutuksessa ja markkinoinnissa kaivataan yhteistyötä. Tieto tapahtumista ja palvelutarjonnasta tulisi olla matkailijan saatavissa kootusti yhdestä paikasta. Erilaiset teemareitit linkittäisivät koko Satakunnan sekä naapurimaakuntien retkisatamia matkailijan helposti saavutettavaksi.

Mereltä saadaan siten Satakunnassa kasvua myös kehittämällä rannikkomatkailua, ei pelkästään meriteknologiaa, merenkulkua tai laivanrakennusta. Satakunta on matkailumarkkinoilla kuitenkin suhteellisen heikosti tunnettu, minkä vuoksi koko rannikon ja jopa koko Itämeren rannikkomatkailua on hyvä kehittää kokonaisuutena. Laajempiin verkostoihin liittyminen on kasvun ja kilpailukyvyn elinehto.

Julkaistu Satakunnan Kansassa 4.10.2015.

Kuva: Hanna-Maria Marttila

Kuva: Hanna-Maria Marttila